Արդյունք

0

Պողոսյան պարտեզներ

Պողոսյան պարտեզներ

Երևանի Սիրահարների այգին բարեկարգվել և շահագործվում է Պողոսյան պարտեզներ ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Պողոսյան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ուրբանլաբի կողմից: 

Ծրագրի նպատակն է ապահովել Երևանի Սիրահարների այգու՝ որպես հանրային կանաչ տարածքի և մշակութային հարթակի կառավարումը։

Այգին հանդիսանում է օրինակելի հասարակական վայր և առաջին, ու առայժմ միակ, ճապոնական այգին Հայաստանում, որտեղ իրենց լիարժեք հանգիստն են անցկացնում այցելուները։

Ծրագրի պաշտոնական վեբկայքն է`www.bg.am: