Արդյունք

0

պահոց

պահոց

Վերհանման զեկույց: Կայուն զարգացման նպատակ 11՝ այլընտրանքային քաղաքային գնահատում, 2023

Հայաստանում կառուցապատում իրականացնելու համար թույլտվությունների ստացման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերը, 2022

Ալտ_ուրբան քաղաքային հետազոտությունների պրակ, 2021

Ալտ_ուրբան քաղաքային պլանվորման և ժառանգության պահպանության խնդիրների վերաբերյալ հեղինակային հոդվածների մրցույթի թռուցիկ, 2021

Ալտ_33․ Ֆիրդուսի թաղամասի վերակենդանացման հայեցակարգային առաջարկների մրցույթի ուղեցույց, 2020

Մի շինության պատմություն, Սևանի Գրողների տուն, ֆիլմ 2018

Սևանի Գրողների տան պահպանության կառավարման պլանի ամփոփում

Վերբեռնելով ՆՓԱԿ-ը ճարտարապետական մրցույթի ուղեցույց, 2019

Երևանի քաղաքային կենսապատկերը, հրապարակումը՝ Սարհատ Պետրոսյանի, 2016 թ․

Երևան քաղաքի ամսագրի դեկտեմբեր ամսվա հատուկ թողարկում, 2016 թ․

Ներգրավելով Վանաձորը․ թռուցիկ, 2016 թ․

Արարատյան փողոցի թնջուկը, հոդվածը՝ Սարհատ Պետրոսյանի և Նորա Թոփալյանի, 2015 թ․

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանն առնչվող օրենսդրական հենքի ուսումնասիրության, վերլուծության և առաջարկությունների մշակման ծրագրի հաշվետվություն, 2012 թ․

Դիլիջան քաղաքի և շրջակայքի տարածքային մշակութային համակարգերի գործողությունների ծրագիր, հաշվետվություն, 2013 թ․

Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի համակարգի վերլուծության և զարգացման հաշվետվություն, 2013 թ․

Պրահայի ճարտարապետական շաբաթ 2013

Ճարտարապետական հանդիպում Կաթալինա Պրեդայի հետ․ YouTube տեսագրություն, 17 օգոստոս 2013 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Հրաչ Բայադյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 25 ապրիլ 2013 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Վրեժ Հարությունյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 28 մարտ 2013 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Գագիկ Սողոմոնյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 22 մարտ 2013 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Գրուիա Բադեսկուի հետ։ Youtube տեսագրություն, 14 մարտ 2013 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Հարութ Էքմանյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Աննա Ակտարյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Գալուստ Աշչյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Վրեժ Հարությունյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Արա Ասլանյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Գարեգին Եղոյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Հրաչ Վարդանյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Վահրամ Մխչյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Արշավիր Աղեկյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Էրիկ Հովհաննիսյան և Ալեքսանդր Դանիելյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, Սարգիս Սարդարյան, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

2020Lab. Վերջի վերջը․ Ճարտարապետական փեչաքուչա գիշեր Երևանում, YouTube տեսագրություն, 20 դեկտեմբեր 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Արտաշես Ղազախեցյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 22 նոյեմբեր 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Կարեն Բալյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 8 նոյեմբեր 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Սաշուր Քալաշյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 25 հոկտեմբեր 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Վերենա վոն Բեքերաթի հետ․ YouTube տեսագրություն, 27 սեպտեմբեր 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Արփիար Պետրոսյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 13 սեպտեմբեր 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Միշել Մոսսեսյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 14 հուլիս 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Ալեքսանդր Ջորջի հետ․ YouTube տեսագրություն, 7 հունիս 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Անդրեյ Իվանովի հետ․ YouTube տեսագրություն, 8 մայիս 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Ալեն Շառեի հետ․ YouTube տեսագրություն, 2 մայիս 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Գրիգոր Ազիզյանի հետ, YouTube տեսագրություն, 29 մարտ 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Նարեկ Սարգսյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 15 մարտ 2012 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Ռուբեն Արևշատյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 22 դեկտեմբեր 2011 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Արեգ Ասատրյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 8 դեկտեմբեր 2011 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Միսակ Խոստիկյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 10 նոյեմբեր 2011 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Լոլա Դոլուխանյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 20 հոկտեմբեր 2011 թ․

Ճարտարապետական հանդիպում Սարգիս Գուրզադյանի հետ․ YouTube տեսագրություն, 29 սեպտեմբեր 2011 թ․

Այլընտրանքային պողոտա

Երևանի ծալքերը

VIVA EASTPART. Դիլիջան քաղաքի և շրջակայքի տարածքային մշակութային համակարգերի գործողությունների ծրագիր